Försäljning av kol

Ingen försäljning av kol 2021, återkom till 2022 i slutet av maj.