OBS!
Pga den extrema torkan med totalt eldningsförbud kommer vi inte att köra vår kolmila på traditionell tid, alltså tändning tredje fredagen i augusti och kolning under ca 4 dygn. Detta innebär att det inte kommer att finnas kolbullar till försäljning under Strömsbergsdagen och vår milafton på kvällen ställs in.
Ev. kan en tändning ske senare i höst.