2020 års kolmila är nu färdigkolad och står och svalnar innan den rivs.